คุณทำอย่างไร

ให้สังคมดีขึ้น?

พัฒนาการศึกษาที่เข้าถึงเด็กไทยทุกคนเพื่อสร้างบุคลากรที่ "ฟังก์ชัน" ได้อย่างเต็มที่
ลมหายใจที่ได้ไปต่อ...ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขเพื่อเป็นบ้านที่น่าอยู่ของทุกคน
ร่วมแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่ฉุดรั้งไม่ให้ประเทศเดินหน้าต่อ
สร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยการเปิดพื้นที่ร่วมแบ่งปันให้เกิดขึ้นจริง

พัฒนาการศึกษาที่เข้าถึงเด็กไทยทุกคนเพื่อสร้างบุคลากรที่ "ฟังก์ชัน" ได้อย่างเต็มที่

รู้ไหมว่า... ปัจจุบันมีเยาวชนในกลุ่มยากจนด้อยโอกาสกว่า 4 ล้านคนทั่วประเทศไทย ในจำนวนนี้มีเยาวชนหลายแสนคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ และต้องออกจากโรงเรียนเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว การขาดโอกาสทางการศึกษา ทำให้ถูกตัดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเอง เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อยาเสพติด และติดกับดักชีวิตที่ขาดความฝันและความหวัง

ลมหายใจที่ได้ไปต่อ...ร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รู้ไหมว่า... เพียงแค่ 60 ปีที่ผ่านมา มนุษย์ทำลายทรัพยากรโลกให้เสื่อมโทรมไปถึง 60% เราทิ้งขยะลงทะเลและทำให้ปะการังค่อย ๆ ตายจากไป ทรัพยากรธรรมชาติก็เสื่อมโทรม และลดน้อยลงทุกวัน เมื่อเราเป็นต้นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม เราก็ควรลุกขึ้นมาร่วม แก้ไขและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน

ทุกวินาทีต่อจากนี้ จึงเป็นการ "นับถอยหลัง" ของมนุษยชาติว่าเราจะมีพื้นที่ให้อยู่ดี และอากาศให้หายใจดีไปอีกนานแค่ไหน

ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่สั่งสม ทำให้สังคมไทยเปราะบาง
เลิกทิ้งคนอ่อนแอไว้ข้างหลัง แล้วหันมามอบโอกาสแห่งความเท่าเทียม

รู้ไหมว่า... ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลก และประชาชน ไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียม ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนสวัสดิการพื้นฐานที่ทั่วถึง

แต่ความฝันและความหวังกลับถูกฉกฉวยโดยมิจฉาชีพที่พาพวกเขาลักลอกทำงานอย่าง ผิดกฎหมาย จากคนงานขยันชาวไทยกลายเป็น “ผีน้อย” ที่ต้องคอยระวังการถูกจับกุม บ้างก็เจอเจ้านายเอาเปรียบ ไร้ที่พึ่งทางกายและใจ

คำถามคือ เมื่อไรเราจะได้อยู่ในสังคมที่มอบโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม?

ร่วมแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่ฉุดรั้งไม่ให้ประเทศเดินหน้าต่อ

รู้ไหมว่า... สังคมไทยอยู่กับปัญหาคอร์รัปชันซ้ำซากมาโดยตลอด และในปี 2564 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติได้เปิดเผยคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ว่ามีคะแนนต่ำที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้ไทยเป็นประเทศรั้งท้ายด้านการบริหารที่ปลอด คอร์รัปชัน (อันดับที่ 110 จาก 180 ประเทศ)

ภาพจำของสังคมไทยที่ว่า "รวยกระจุก จนกระจาย" ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาคอร์รัปชัน ที่ฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยจะยังคงอยู่อีกนานเท่าไร หากเรายังไม่ร่วมมือกันปฏิรูปปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจังเสียที

สร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ด้วยการเปิดพื้นที่ร่วมแบ่งปันให้เกิดขึ้นจริง

รู้ไหมว่า... ภาพลักษณ์ของคนไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องการมีน้ำใจย้อนแย้งกับความจริงที่ว่า ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศยังขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยสาเหตุหลัก คือการขาดความเข้าใจและการเข้าถึงเครือข่ายนักลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบ ทางสังคม (impact investors)

จะดีกว่าไหม หากเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนความหวังดีสู่การทำสังคมให้น่าอยู่ อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน