กลไกความร่วมมือ การสื่อสารเพื่อสังคม

หากคุณแคร์ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมและอยากช่วยสื่อสาร เพราะเริ่มเหนื่อยหน่ายกับการคอยเสพข้อมูลข่าวสารที่บอกเล่าปัญหาความไม่เท่าเทียม มาร่วมสนับสนุนและทำให้การสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม เกิดการขยายผล ได้คนหมู่มากมาร่วมลงมือทำอย่างยั่งยืน

พื้นที่กลางสานพลังความร่วมมือ

พื้นที่กลางสานพลังความร่วมมือ
[งานร้อยพลังสื่อ]

หากคุณแคร์ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมและ อยากช่วยสื่อสาร เพราะเริ่มเหนื่อยหน่ายกับการคอยเสพข้อมูลข่าวสารที่บอกเล่าปัญหาความไม่เท่าเทียมและอยากร่วมสนับสนุนการสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ให้เกิดการขยายผล กับคนหมู่มากมาร่วมลงมือทำอย่างยั่งยืน

ถ้าคุณคือคนจริง ไม่นิ่งดูดาย ทำได้เลยด้วยการเป็น กระบอกเสียงแชร์เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของตัวเอง

แต่ถ้าคุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร ขอเชิญชวนร่วมเป็นอาสาสมัครร่วมพัฒนาแคมเปญกับภาคสังคม

และหากคุณคือสื่อมวลชน เราพร้อมสนับสนุนข้อมูล เชื่อมต่อแหล่งข่าว หรือ บุคคลผู้ขับเคลื่อนงาน ฯลฯ อำนวยความสะดวกทุกทางเพื่อให้สื่อสามารถนำเสนอเนื้อหาให้สอดรับกับวิถีการสื่อสารของช่องทางตัวเอง