ร่วมลงมือ

เปลี่ยนสังคมไปกับเรา

ทำความรู้จักกับ"นักริเริ่มการเปลี่ยนแปลง" เหล่านี้ ที่เปิดโอกาสให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งของ "นักแก้ปัญหา" ที่คุณแคร์